Launch Recite Me assistive technology
Back to job search

Risk & Compliance Officer

 • Location:

  Gemeente Sliedrecht

 • Sector:

  Accountancy & Finance, Risk & Compliance

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Bespreekbaar

 • Contact:

  Tijn Paulusse

 • Contact email:

  Tijn.Paulusse@oliverjames.com

 • Job ref:

  JOB-032023-201096_1678714662

 • Published:

  10 dagen geleden

 • Expiry date:

  2023-04-12

Risk & Compliance Officer

Hier kom je te werken

De Risk & Compliance officer is een leider die zichtbaar ruimte en middelen aan de collega's biedt om daadkracht en pro-activiteit te realiseren. Je zet collega's in hun kracht en blijft werkprocessen managen. Geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid zijn belangrijke uitgangspunten in de relatie met collega's. Je hebt duidelijke doelen, waarbij de nadruk ligt op samenwerken en convergeren. Ook help je jouw team met het verwezenlijken van hun persoonlijke ontwikkeling en voor een vitale werkomgeving.

De afdeling Bedrijfsvoering levert op operationeel niveau een impact volle bijdrage aan de beheerste bedrijfsvoering bij onze klant. Het onderdeel Bedrijfsvoering staat voor de disciplines Bestuursondersteuning, Facilitair en ICT, Business Transformatie, Klachtenbehandeling en Risk & Compliance. Door de bundeling van de aansturing van deze disciplines wordt een multidisciplinaire en integrale benadering van de bedrijfsvoering gestimuleerd. Dit is nodig om de transities binnen de gehele organisatie ten uitvoer te brengen. De transities vereisen een multidisciplinaire aanpak met inbreng van expertise vanuit de verschillende (staf)afdelingen. De functie is een onafhankelijk, objectieve functie die meerwaarde levert aan de Raad van Bestuur en het management door middel van kaderstelling, advisering, monitoring en rapportage over de effectieve beheersing van risico's.

Jouw taak

De Risk & Compliance officer is verantwoordelijk voor de borging van de risk- en compliance functies binnen de organisatie. Deze functionaris ontwikkelt en realiseert Risk & Compliance beleid, adviseert de interne organisatie hierover en zorgt voor de identificatie, monitoring, verantwoording, rapportage en tijdige en juiste advisering en afstemming. De Risk & Compliance officer adviseert het de raad van bestuur en het management gevraagd en ongevraagd en neemt waarbij nodig deel aan MT overleggen. Geeft sturing aan het team en is behalve de sleutelfunctie houder tevens de single point of contact voor het moederbedrijf.

De organisatie hanteert een 'Three Lines of Defense' model voor de indeling van verantwoordelijkheden:

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van een effectief risicomanagement systeem. Als eerste lijn hebben de Raad van Bestuur en het management binnen RU de verantwoordelijkheid aan de stakeholders zekerheid te geven dat de organisatie 'in control' is, waarbij de organisatie beschikt over een goed functionerend risicomanagement- en interne controlesysteem.

Als tweede lijn van 'defense' zijn Risk & Compliance verantwoordelijk voor de effectieve kaderstelling, advisering, monitoring en rapportage over de effectieve beheersing van risico's.

Internal Audit fungeert als derde lijn van 'defense' en verschaft aanvullende zekerheid over de effectieve werking van het risicomanagement-, interne controle en governancesysteem.

De Raad van Bestuur en het management zijn verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de tweede en derde lijn ten aanzien van belangrijke tekortkomingen, verliezen en onregelmatigheden in de inrichting van de organisatie en het beheersingskader.

Bevoegdheden

Deze functionaris dient in volstrekte onafhankelijkheid zijn/haar verantwoordelijkheden en taken uit te kunnen voeren. Hij/zij dient zich te allen tijde vrij te voelen om een actieve kritische rol te vervullen en binnen zijn/haar rol, taak. De onafhankelijke positie van deze functie komt o.a. tot uiting in en wordt geborgd door:

Autonome uitvoering: iedereen kan deze functionaris vragen om bepaalde thema's te onderzoeken, maar niemand kan deze functionaris verbieden om een thema/proces nader onder de loep te nemen.

Escalatie: wanneer er op het gebied van risicomanagement of compliance een wezenlijk verschil van inzicht is ontstaan tussen het management en deze functionaris. Deze functionaris informeert één of meer commissarissen over dat verschil van inzicht onder overlegging van het complete dossier.

De risk & compliance officers werken volgens vastgestelde charters. Hierin worden de doelstelling, functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze functie en de verantwoordelijkheden van de organisatie specifiek beschreven.

Doel van de functie

Het vanuit een objectieve en onafhankelijke positie creëren van bewustzijn en borgen van de uitvoering van een beheerste bedrijfsvoering binnen de organisatie zodat risico's tijdig worden herkend en erkend en beheerst. Door kaderstelling, advisering, monitoring, signalering, ondersteuning en rapportage fungeren als strategische gesprekspartner voor het bestuur en het management op het gebied van beheerste bedrijfsvoering

Bij het uitvoeren van onderstaande activiteiten in de desbetreffende resultaat gebieden dient optimaal gebruik gemaakt te worden van de beschikbare documentatie en expertise van en samenwerking met het moederbedrijf, dit mede in het kader van convergeren.

Jouw profiel

 • HBO werk- en denkniveau (in bedrijfskundige/MER richting).
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (pre in soortgelijke functie bij een financiële instelling)..
 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Opleiding op gebied van riskmanagement en compliance (o.a. (Leergang Certified Compliance Officer);
 • Kennis van relevante Wet & Regelgeving;
 • Kennis van relevante financiële producten en diensten, de daarmee samenhangende processen, regelgeving en risico's, evenals de beheersing daarvan
 • Kennis van bedrijfsvoering, processen en controle
 • WFT basis

Dit kan je verwachten

 • Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring, competenties en opleiding.
 • Een ruim opleidingsbudget
 • Diverse doorgroeimogelijkheden
 • 5 weken vakantie en je hebt de mogelijkheid om uren te kopen en verkopen.

Image 2020 11 03 T18 19 45

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?