Launch Recite Me assistive technology
F78c8974

Werken Met OJ

Onze dienstverlening

Kijk hieronder voor meer informatie

We zijn ons ervan bewust dat een bedrijf zo goed is als de mensen die er werken. Dus als we op zoek zijn naar de juiste kandidaat voor een vaste aanstelling, gaan we veel verder dan alleen het samenbrengen van de vaardigheden en directe behoeften van je organisatie en geschikte kandidaten.

Exclusieve aanpak

Een compleet executive search proces waarbij de duur van het wervingsproces wordt bekort en zonder enig financieel risico is.

· Door een uniek samenwerkingsverband met jouw consultant zal jouw zoekopdracht de hoogste prioriteit krijgen en voorrang genieten boven algemene zoekopdrachten. Dit leidt in 97% van de gevallen tot een succesvolle match.
· Gecontroleerde benadering van de markt, waardoor er rust ontstaat en jouw merk beschermd wordt en discretie gegarandeerd is.
· Een eenduidig proces van gesprekken voeren, referenties controleren en selecteren.
· Volledig inzicht in de markt wanneer dat nodig is en het sneller aanbieden van een lijst met kandidaten ten opzichte van een gebruikelijke executive search.
· Geen betalingen vooraf, betaling vindt plaats als we met succes voor je hebben bemiddeld.

Brede zoekopdracht

Snelle toegang tot alle actuele kandidaten in ons netwerk, maar ook kandidaten die niet actief op zoek zijn en met wie we een relatie hebben opgebouwd via ons proactieve netwerk.

Onze service waarbij we op zoek gaan naar kandidaten voor tijdelijke contracten geeft toegang tot een enorm groot netwerk van hooggekwalificeerde lokale en internationale freelancers. Dit netwerk is in 2002 ontstaan en sindsdien verder uitgebreid.

We bouwen met onze freelancers een vertrouwensrelatie op die verder groeit na meerdere opdrachten. We stimuleren loyaliteit door hen veel kansen te bieden die aansluiten bij hun zakelijke ambities. We zien in de praktijk dat de opdrachten van onze freelancers vaak worden verlengd.

Onze klanten en freelancers worden ondersteund door onze afdeling Global Operations. Zo is er een speciaal team dat toeziet op naleving en de contractanten begeleidt, waardoor we kunnen garanderen dat onze freelancers zich aan de regels houden en alle steun krijgen die ze nodig hebben.

U kunt het volgende verwachten:

· Gestructureerd toezicht van begin tot eind
· Continu aanbod van mogelijke kandidaten
· Voldoen aan alle lokale regelgeving
· Uitgebreide verzekeringsdekking

Ons team van OJ professionals biedt flexibele oplossingen. Denk hierbij aan detachering, projectgebaseerde zoekopdrachten en temp-to-perm (van tijdelijk naar vast) werving in de volgende sectoren: financieel management, audit, verandermanagement, toezicht, risicomanagement & naleving, commercieel bankwezen, verzekeringen en IT-Infrastructuur.

Ons brede netwerk van potentiële kandidaten, van net afgestudeerden tot senior managers, zorgt ervoor dat we aan alle eisen van onze klanten kunnen voldoen. Elke kandidaat krijgt training, coaching op maat en prestatiebegeleiding. Ze kunnen rekenen op een gestage ontwikkeling binnen hun eigen vakgebied.

Op dit moment bieden we deze diensten aan in Nederland, België en Italië.

Lees meer

We bieden zelf schaalbare end-to-end consulting en gedegen raamwerken, maar leveren deze ook via strategische samenwerking met lokale gespecialiseerde consultants. We hebben een zeer uitgebreid wereldwijd netwerk van partners. Daaronder bevinden zich ook strategen van vooraanstaande adviesbureaus over de hele wereld.

Onze adviesoplossingen worden gekenmerkt door een aantal kerndiensten:

Snelle implementatie
We komen snel in actie waardoor de druk op de bestaande teams en leidinggevenden wordt verlicht, zodat ze op een efficiënte manier oplossingen kunnen doorvoeren.

Gespecialiseerde dienstverlening van hoge kwaliteit
We beschikken over deskundigen die kunnen assisteren bij een breed spectrum aan eisen en een oplossing bieden die zal leiden tot het gewenste resultaat, terwijl tegelijkertijd bestaande werkwijzen worden verbeterd.

Flexibele oplossingen
We zijn ons ervan bewust dat prioriteiten en visies kunnen wijzigen en hebben voldoende ervaring om hiermee om te gaan. Al onze consultants hebben ruime ervaring om lopende projecten op een positieve manier te managen en ook onder veranderende omstandigheden de klant te blijven bedienen.

We zijn altijd bereid om in een gesprek toe te lichten hoe we grote ingewikkelde projecten of afzonderlijke implementaties in je workflow succesvol kunnen afronden.

Ons internationale OJ Executive team is gespecialiseerd in het werven van managers voor het hoogste niveau en technische functies op directieniveau bij organisaties op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Het team met medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Azië-Pacific en de Verenigde Staten richt zich op het bouwen van duurzame relaties met een gevarieerd netwerk van huidige en toekomstige leiders.

We staan continu in contact met kandidaten voor managementfuncties in specifieke sectoren. Dankzij meer dan 15 jaar ervaring, onze gedetailleerde marktinzichten alsmede onze data en ons netwerk van relaties, kunnen we geschikte kandidaten vinden. Terwijl traditionele wervingsbureaus iedere zoekopdracht meestal beginnen met een blanco vel, zijn wij vaak al lang bekend met de kandidaten die we voor senior functies aanbieden en die zijn doorgegroeid naar managementniveau.

Lees meer

Binnen de Oliver James Group biedt onze gespecialiseerde outsourcingstak, Avencia, oplossingen voor de gespecialiseerde verzekerings- en herverzekeringsmarkt. Zij ondersteunen bedrijven op de volgende manieren:

Recruitment Process Outsourcing (RPO)
Het aanvullen van bestaande HR-functies en andere posities op het gebied van werving door het bieden van strategische oplossingen voor het uitbesteden van het wervingsproces. Zo bieden ze projectgebaseerde RPO, enterprise RPO en plug-in RPO voor grotere wervingsteams bij organisaties.

Managed Service Programme (MSP)
Samenwerking met de afdelingen inkoop en HR om zichtbaarheid, toezicht op en management van de ingehuurde diensten te garanderen; het bijdragen aan een toename van de ROI.

Technologische oplossingen

Het bieden van technologische wervingsoplossingen in de cloud waardoor HR en de wervingsafdeling het proces kunnen automatiseren, de administratieve last kunnen verkleinen en de ervaring van kandidaten en managers kunnen verbeteren. Daarnaast brengen we de verkregen inzichten in praktijk.

Talentbemiddeling
Het bieden van strategisch advies en praktische oplossingen om de doelstellingen die je hebt op het gebied van werving te realiseren ten gunste van betere processen, diversiteit en inclusie, leiderschapsontwikkeling, het in kaart brengen van kandidaten, psychometrie en wervingstraining.

Lees meer

Wij zijn Oliver James

We introduceren getalenteerde mensen bij fantastische organisaties, zodat beide partijen kunnen groeien door en profiteren van elkaars ervaring, en elkaar kunnen helpen bij het benutten van hun volledige potentieel.

Omdat we begrijpen dat de samenstelling van mensen, culturen en doelen bij elke organisatie anders is, stemmen we onze benadering en oplossingen af op elke persoon, elk team, elk bedrijf en elke situatie.

4f5a7232
19802a95

We brengen mensen samen

Hoewel je een directe relatie hebt met de lokale consultant van OJ, worden hun netwerken, relaties en kennis van de verschillende lokale pools van kandidaten ondersteund door de netwerken, relaties en kennis van collega’s die zich bezighouden met vaste en tijdelijke aanstellingen en functies op contractbasis. Indien internationale netwerken moeten worden aangeboord zal onze organisatie bijspringen omdat we erop gericht zijn om alle markinzichten en relaties van de internationale OJ gemeenschap te benutten.

U hebt niet alleen toegang tot de allerbeste kandidaten in de gehele markt (en dus niet alleen de allerbeste mensen die op dat moment beschikbaar zijn), maar je kunt ook rekenen op een constant hoog niveau van onze dienstverlening. We kunnen je kandidaten aandragen voor permanente functies en functies met een tijdelijk contract op het allerhoogste niveau. Daarnaast bieden we ook projectgebaseerd advies en oplossingen voor tijdelijke functies vanuit onze twaalf internationale locaties.

Wat ons beweegt

Ons doel, onze missie en onze visie bepalen wie we zijn en hoe we ons gedragen. Ze zijn onze leidraad bij alles wat we doen, de beslissingen die we nemen en de activiteiten die we ontplooien om onze mensen te ondersteunen.

Mensen het gevoel geven dat ze het allerbelangrijkst zijn, het bevorderen van carrières, keuzes en voorspoed.

Voortdurend toegewijd aan het bevorderen van relaties, ervaringen en resultaten.

Mensen die graag willen samenwerken om het beste in elkaar naar boven te halen.

Onze filosofie

Of het nu gaat om een werknemer, een kandidaat of een klant, onze filosofie is erop gericht om iedereen die het avontuur met ons aangaat te selecteren, ondersteunen en stimuleren. Daarnaast zorgen we ervoor dat ons doel relevant blijft, terwijl we onze visie realiseren. Van ons wordt elke dag toewijding gevraagd en we streven er dan ook naar om samen met jou de perfecte balans te vinden in wat we doen en hoe we dat doen.

 • Het goede voorbeeld geven

  We begrijpen dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. We zetten de toon door hard te werken, betrouwbaar te zijn en te blijven leren. We staan open voor anderen en zijn authentiek.

 • Anderen helpen zich te ontwikkelen

  Om succesvol te zijn moeten we weten wat de doelen van mensen zijn en hen helpen die te realiseren. We moeten hen vertrouwen schenken en inspireren om bepaalde basisregels in acht te nemen – zo vaak mogelijk en naar beste vermogen.

 • Eerst luisteren

  We streven ernaar om de situatie volledig te doorgronden voordat we beslissingen nemen of advies geven. Door de juiste vragen te stellen, te coachen en oprechte interesse te tonen in andere standpunten, weten we positieve resultaten te behalen en continu vooruitgang te boeken.

 • Flexibel zijn

  Omdat we weten dat afzonderlijke mensen, situaties en problemen allemaal een andere benadering vragen, kunnen we de manier waarop we mensen ondersteunen telkens aanpassen en gedijen we juist wanneer zich lastige situaties voordoen.

 • Verantwoordelijkheid nemen

  We streven ernaar dat iedereen beschikt over zowel de autoriteit als een positief verantwoordelijkheidsgevoel waardoor ze in staat zijn om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen avontuur.

 • Toegewijd aan gedeeld succes

  In een cultuur waarin de afgelegde weg wordt gewaardeerd en succes wordt gevierd, streven we ernaar om mensen persoonlijke ervaringen en gedeelde visies mee te geven.

Image 2020 11 03 T18 19 45

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?